Thông tư 50/2001/TT-BNN-XDCB

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 50/2001/TT-BNN-XDCB

Tiêu đề: Thông tư 50/2001/TT-BNN-XDCB thực hiện Quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 50/2001/TT-BNN-XDCB Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Hồng Giang Ngày ban hành: 03/05/2001 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 50/2001/TT-BNN-XDCB thực hiện Quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT SỐ 50/2001/TT/BNN-XDCB NGÀY 3 THÁNG 5 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC ...
 • Phần 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1. Hồ sơ mời thầu:
 • 2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu:
 • 3. Nộp, tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu:
 • 4. Chào lại giá dự thầu tại chỗ:
 • 5. Xếp hạng, xét chọn và trình duyệt kết quả đấu thầu:
 • 6. Công bố kết quả đấu thầu, thương thảo ký kết hợp đồng:
 • 7. Chỉ định trúng thầu:
 • Phần 2 ĐẤU THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG
 • 1. Mục đích:
 • 2. Phương thức đấu thầu:
 • 3. Duyệt kế hoạch đấu thầu:
 • 4. Giá gói thầu, giá dự thầu:
 • 5. Điều kiện dự thầu:
 • 6. Hồ sơ mời thầu:
 • 7. Trình tự xét thầu:
 • 8. Phê duyệt kết quả đấu thầu và ký kết hợp đồng:
 • Phần 3 HIỆU LỰC THI HÀNH
 • PHỤ LỤC 1 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU TUYỂN CHỌN TƯ VẤN
 • PHỤ LỤC 2 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU SƠ TUYỂN XÂY LẮP
 • PHỤ LỤC 3 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU XÂY LẮP
 • PHỤ LỤC 4 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU XÂY LẮP GÓI THẦU QUY MÔ NHỎ
 • PHỤ LỤC 5 TIÊU CHUẨN CHUYÊN GIA GIÚP VIỆC ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU
 • PHỤ LỤC 6 MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
 • PHỤ LỤC 7 MẪU TỜ TRÌNH XIN PHÊ DUYỆT GIÁ GÓI THẦU
 • PHỤ LỤC 8 MẪU BIÊN BẢN MỞ THẦU
 • PHỤ LỤC 9 MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
 • PHỤ LỤC 10 MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
 • PHỤ LỤC 11 MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHỈ ĐỊNH THẦU
 • PHỤ LỤC 12 MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 • PHỤ LỤC 13 MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ KỸ THUẬT - TỔNG DỰ TOÁN
 • PHỤ LỤC 14 MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ - DỰ TOÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 50/2001/TT-BNN-XDCB để xử lý:

Tin tức về Thông tư 50/2001/TT-BNN-XDCB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 50/2001/TT-BNN-XDCB

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 50/2001/TT-BNN-XDCB

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 50/2001/TT-BNN-XDCB

Đang cập nhật