Nghị định 58/2001/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 58/2001/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 58/2001/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng con dấu Số hiệu: 58/2001/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 24/08/2001 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 58/2001/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng con dấu

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 58/2001/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Con dấu được sử dụng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ...
 • Điều 2. Các quy định về quản lý và sử dụng con dấu trong Nghị định này áp dụng đối với con dấu có hình ...
 • Điều 3. Các cơ quan tổ chức và chức danh nhà nước dưới đây được dùng con dấu có hình quốc huy.
 • Điều 4. Các cơ quan, tổ chức dưới đây được sử dụng con dấu không có hình Quốc huy:
 • Chương 2: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC DÙNG CON DẤU
 • Điều 5. Các chức danh nhà nước, Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 3, ...
 • Điều 6. Việc quản lý và sử dụng con dấu phải tuân theo các quy định sau đây :
 • Điều 7. Cơ quan, tổ chức nói tại Điều 3, Điều 4 Nghị định này, khi có quyết định chia tách, sáp nhập ...
 • Chương 3: THẨM QUYỀN QUY ĐỊNH MẪU DẤU, THỦ TỤC KHẮC DẤU, CẤP PHÉP KHẮC DẤU VÀ ĐĂNG KÝ MẪU DẤU
 • Điều 8. Bộ Công an quy định thống nhất mẫu các loại con dấu và việc khắc biểu tượng trong con dấu hoặc ...
 • Điều 9. Thẩm quyền cấp giấy phép khắc dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và đăng ký lưu chiểu mẫu dấu ...
 • Điều 10. Thủ tục và hồ sơ xin khắc dấu gồm có :
 • Điều 11. Các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự và Cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế ...
 • Chương 4: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 12. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các quy định về quản lý và ...
 • Điều 13. Người nào có hành vi vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu, thì tuỳ theo tính chất ...
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Căn cứ vào các quy định của Nghị định này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy ...
 • Điều 15. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 62/CP ngày 22 ...
 • Điều 16.

Ngày 24/08/2001, Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2001/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng con dấu.

Theo Nghị định 58/2001/NĐ-CP con dấu được sử dụng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hội quần chúng, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (dưới đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức) và một số chức danh nhà nước. Con dấu thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức và các chức danh nhà nước. Con dấu được quản lý theo quy định của Nghị định 58/2001/NĐ-CP.

Nội dung Nghị định 58/2001/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức được dùng con dấu; thẩm quyền quy định mẫu dấu, thủ tục khắc dấu, cấp phép khắc dấu và đăng ký mẫu dấu; khen thưởng và xử lý vi phạm.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 58/2001/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 58/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 58/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 58/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật