Nghị định 88/2001/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 88/2001/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 88/2001/NĐ-CP về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở Số hiệu: 88/2001/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 22/11/2001 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Nghị định 88/2001/NĐ-CP về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 88/2001/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở
 • Điều 5. Chương trình giáo dục, phương thức giáo dục
 • Điều 6. Đầu tư cho phổ cập giáo dục trung học cơ sở
 • Chương 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐỐI TƯỢNGPHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
 • Điều 7. Quyền và nghĩa vụ học tập của đối tượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở
 • Điều 8. Thu và miễn, giảm học phí, cấp sách giáo khoa và học phẩm đối với đối tượng phổ cập giáo dục ...
 • Điều 9. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở đối với thanh niên, thiếu niên Việt Nam ở nước ngoài và thanh ...
 • Chương 3: NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG VIỆC THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
 • Điều 10. Trách nhiệm của trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật ...
 • Điều 11. Trách nhiệm và quyền của cha, mẹ hoặc người giám hộ đối với đối tượng phổ cập giáo dục trung ...
 • Điều 12. Trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức và công dân đối với việc phổ cập giáo dục trung học ...
 • Chương 4: ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
 • Điều 13. Tài chính
 • Điều 14. Giáo viên
 • Điều 15. Cơ sở vật chất kỹ thuật
 • Điều 16. Chính sách khuyến khích các cơ sở giáo dục ngoài công lập
 • Chương 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC ...
 • Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 19. Trách nhiệm của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
 • Điều 20. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 21. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, ủy ban Thể dục Thể thao
 • Điều 23. Trách nhiệm của các Bộ, ngành khác
 • Điều 24. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 25. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 26. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã
 • Chương 6: CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
 • Điều 27. Đơn vị được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở
 • Điều 28. Thẩm quyền công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở và trách nhiệm của đơn vị đạt ...
 • Chương 7: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 29. Khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích về phổ cập giáo dục trung học cơ sở
 • Điều 30. Xử lý vi phạm
 • Chương 8: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 31. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 88/2001/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 88/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 88/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 88/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 88/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật