Thông tư 26/2002/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 26/2002/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 26/2002/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 26/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá Ngày ban hành: 22/03/2002 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 26/2002/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 26/2002/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 03 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI CHUYỂN ...
  • I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
  • II. XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG TY
  • III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 26/2002/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 26/2002/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 26/2002/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 26/2002/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 26/2002/TT-BTC

Đang cập nhật