Thông tư 10/2002/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2002/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 10/2002/TT-BYT hướng dẫn về điều kiện hành nghề dược do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 10/2002/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Nguyên Phương Ngày ban hành: 04/07/2002 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 10/2002/TT-BYT hướng dẫn về điều kiện hành nghề dược do Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 10/2002/TT-BYT NGÀY 4 THÁNG 7 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN VỀ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DƯỢC
 • Chương 1: NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 • Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
 • Điều 3. Các cơ sở hành nghề dược:
 • Điều 4. Phạm vi hành nghề dược:
 • Điều 5. Cấm các cơ sở hành nghề dược:
 • Điều 6. Tiêu chuẩn chung của người hành nghề dược:
 • Điều 7. Tiêu chuẩn chung của người phụ trách chuyên môn:
 • Chương 2: ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI CƠ SỞ BÁN LẺ, BÁN BUÔN THUỐC
 • A. ĐỐI VỚI CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC
 • Điều 8. Tiêu chuẩn về bằng cấp và thời gian thực hành:
 • Điều 9. Điều kiện về nơi bán thuốc và trang thiết bị:
 • B. ĐỐI VỚI CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC
 • Điều 10. Tiêu chuẩn về bằng cấp chuyên môn và thời gian thực hành:
 • Điều 11. Điều kiện về cơ sở và trang thiết bị:
 • Chương 3: ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC
 • A. ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC TÂN DƯỢC:
 • Điều 12. Điều kiện sản xuất thuốc tân dược:
 • B. ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN
 • Điều 13. Tiêu chuẩn về bằng cấp và thời gian thực hành:
 • Điều 14. Điều kiện về cơ sở, trang thiết bị:
 • Chương 4: ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI CƠ SỞ NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU, BẢO QUẢN, KIỂM NGHIỆM THUỐC
 • Điều 15. Điều kiện hành nghề:
 • Chương: 5 QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ, NGƯỜI HÀNH NGHỀ DƯỢC QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ ...
 • Điều 16. Quyền hạn:
 • Điều 17. Trách nhiệm:
 • Chương 6 HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DƯỢC
 • A. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DƯỢC
 • Điều 18. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với cơ sở bán lẻ, bán buôn, sản ...
 • Điều 19. Hồ sơ đối với cơ sở sản xuất thuốc tân dược, bảo quản, kiểm nghiệm thuốc:
 • Điều 20. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dược, thay đổi người phụ trách ...
 • B. THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DƯỢC
 • Điều 21. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề:
 • C. THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DƯỢC
 • Điều 22. Thủ tục:
 • Điều 23. Phí thẩm định cấp giâý chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dược:
 • Chương 7: KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 24. Kiểm tra, thanh tra việc hành nghề dược:
 • Điều 25. Xử lý vi phạm:
 • Chương 8: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 26. Hiệu lực thi hành:
 • Điều 27. Hướng dẫn thi hành:
 • MẪU 1: BIỂN HIỆU
 • MẪU 2 MẪU BIỂN ĐEO NGỰC CỦA NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI KHÂU BÁN HÀNG
 • MẪU 3 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DƯỢC
 • MẪU 4 ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2002/TT-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 10/2002/TT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2002/TT-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 10/2002/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2002/TT-BYT

Đang cập nhật