Thông tư 15/2002/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 15/2002/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 15/2002/TT-BLĐTBXH về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 64/2002/NĐ-CP do Bộ Lao động, Thương binh và xã hội ban hành Số hiệu: 15/2002/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng Ngày ban hành: 23/10/2002 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Thông tư 15/2002/TT-BLĐTBXH về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 64/2002/NĐ-CP do Bộ Lao động, Thương binh và xã hội ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 15/2002/TT-LĐTBXH NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2002 HƯỚNG ...
  • I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:
  • II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:
  • A- CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI THỜI ĐIỂM DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
  • B. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP ĐÃ CHUYỂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  • Mẫu số 1 DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH THƯỜNG XUYÊN CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM ...
  • Mẫu số 2 PHƯƠNG ÁN LAO ĐỘNG
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 15/2002/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 15/2002/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 15/2002/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 15/2002/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 15/2002/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật