Thông tư 22/2003/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 22/2003/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 22/2003/TT-BNV hướng dẫn việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các ngạch Giáo sư, Phó giáo sư trong các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học công lập do Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 22/2003/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung Ngày ban hành: 15/05/2003 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 22/2003/TT-BNV hướng dẫn việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các ngạch Giáo sư, Phó giáo sư trong các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học công lập do Bộ Nội vụ ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 22/2003/TT-BNV NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN VIỆC BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM ...
  • I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM CÁC NGẠCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  • II- QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, CHUYỀN KHỎI NGẠCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  • A. BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH
  • B. MIỄN NHIỆM KHỎI NGẠCH
  • C. CHUYỂN KHỎI NGẠCH
  • III. VIỆC CHUYỂN XẾP LƯƠNG
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 22/2003/TT-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư 22/2003/TT-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 22/2003/TT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 22/2003/TT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 22/2003/TT-BNV

Đang cập nhật