Nghị định 112/2004/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 112/2004/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 112/2004/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước Số hiệu: 112/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 08/04/2004 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 112/2004/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 112/2004/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CƠ CHẾ QUẢN LÝ BIÊN CHẾ ĐỐI ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Nghị định này quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước có con dấu ...
 • Điều 2. Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 • Điều 3. Mục tiêu của cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp
 • Điều 4. Nguyên tắc của cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp
 • Chương 2: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị sự nghiệp về xây dựng kế hoạch biên chế
 • Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị sự nghiệp về chỉ tiêu biên chế
 • Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị sự nghiệp về sử dụng biên chế
 • Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị sự nghiệp về quỹ tiền lương và thu nhập của viên chức
 • Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của viên chức trong đơn vị sự nghiệp
 • Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chủ quản trực tiếp
 • Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế
 • Chương 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Điều 13. Trách nhiệm hướng dẫn
 • Điều 14. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 112/2004/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 112/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 112/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 112/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 112/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật