Nghị định 139/2004/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 139/2004/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 139/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản Số hiệu: 139/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 25/06/2004 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 139/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:
 • Điều 2. Các từ ngữ trong Nghị định này, dưới đây được hiểu như sau:
 • Điều 3. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính:
 • Điều 4. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính:
 • Điều 5. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả:
 • Chương 2: HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT
 • Điều 6. Vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng:
 • Điều 7. Vi phạm quy định về phá rừng:
 • Điều 8. Vi phạm quy định về thiết kế và khai thác rừng:
 • Điều 9. Vi phạm quy định về khai thác gỗ:
 • Điều 10. Vi phạm quy định về khai thác củi, lâm sản khác:
 • Điều 11. Vi phạm quy định về phát rừng để làm nương rẫy:
 • Điều 12. Vi phạm quy định về chăn thả gia súc vào rừng:
 • Điều 13. Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng:
 • Điều 14. Vi phạm quy định về phòng, trừ sâu bệnh hại rừng:
 • Điều 15. Gây thiệt hại đất lâm nghiệp:
 • Điều 16. Lấn chiếm trái phép, sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích:
 • Điều 17. Vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã:
 • Điều 18. Mua, bán, cất giữ trái phép gỗ, củi, lâm sản khác:
 • Điều 19. Vận chuyển lâm sản trái phép:
 • Điều 20. Vi phạm quy định về chế biến gỗ và lâm sản khác:
 • Điều 21. Vi phạm thủ tục hành chính trong mua, bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản:
 • Chương 3: THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 22. Thẩm quyền xử phạt hành chính của nhân viên và Thủ trưởng cơ quan Kiểm lâm các cấp đối với mỗi ...
 • Điều 23. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm ...
 • Điều 24. Uỷ quyền xử phạt vi phạm hành chính:
 • Điều 25. Xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính:
 • Điều 26. Giải quyết những trường hợp vượt thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính:
 • Chương 4: THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN
 • Điều 27. Đình chỉ hành vi vi phạm hành chính:
 • Điều 28. Lập biên bản vi phạm hành chính:
 • Điều 29. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn:
 • Điều 30. Quyết định xử phạt:
 • Điều 31. Thu, nộp tiền phạt:
 • Điều 32. Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính:
 • Điều 33. Việc thi hành quyết định xử phạt, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, thời hiệu thi hành ...
 • Điều 34. Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính:
 • Chương 5: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 35. Khiếu nại, tố cáo:
 • Điều 36. Xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.
 • Chương 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 37. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 38. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, triển khai ...
 • Điều 39. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 139/2004/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 139/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 139/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 139/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 139/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật