Nghị định 173/2004/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 173/2004/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 173/2004/NĐ-CP về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự Số hiệu: 173/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 30/09/2004 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thi hành án

Mục lục Nghị định 173/2004/NĐ-CP về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 173/2004/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2004 QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC, CƯỠNG CHẾ VÀ ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án
 • Điều 4. Hỗ trợ tài chính để thi hành án
 • Điều 5. Thoả thuận về thi hành án
 • Điều 6. Đơn yêu cầu thi hành án
 • Điều 7. Thời hiệu yêu cầu thi hành án
 • Điều 8. Xác minh điều kiện thi hành án
 • Chương 2: THỦ TỤC THI HÀNH ÁN
 • Điều 9. Nhận bản án, quyết định; nhận đơn yêu cầu thi hành án
 • Điều 10. Ra quyết định thi hành án
 • Điều 11. Nguyên tắc ủy thác thi hành án
 • Điều 12. Thẩm quyền ra quyết định ủy thác thi hành án
 • Điều 13. Thủ tục ủy thác thi hành án
 • Điều 14. Hoãn thi hành án
 • Điều 15. Tạm đình chỉ thi hành án
 • Điều 16. Đình chỉ thi hành án
 • Điều 17. Xử lý tài sản tịch thu
 • Điều 18. Miễn, giảm thi hành án đối với các khoản án phí, tiền phạt
 • Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ
 • Điều 19. Nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án
 • Điều 20. Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án
 • Điều 21. Kê biên, giao tài sản
 • Điều 22. Tài sản không được kê biên
 • Điều 23. Định giá tài sản
 • Điều 24. Định giá lại tài sản
 • Điều 25. Bảo quản tài sản thi hành án
 • Điều 26. Bán tài sản kê biên
 • Điều 27. Thứ tự thanh toán tiền thi hành án
 • Điều 28. Chi phí cưỡng chế thi hành án
 • Chương 4: PHÍ THI HÀNH ÁN
 • Điều 29. Đối tượng chịu phí; cơ quan thu phí thi hành án; mức phí, việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí ...
 • Điều 30. Miễn, giảm phí thi hành án
 • Điều 31. Khiếu nại về phí thi hành án
 • Chương 5: XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 32. Hành vi và mức phạt vi phạm hành chính
 • Điều 33. Thẩm quyền xử phạt vi phạm
 • Điều 34. Thủ tục xử phạt vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử phạt vi phạm hành chính
 • Chương 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 35. Hiệu lực thi hành
 • Điều 36. Trách nhiệm thi hành

Ngày 30/09/2004, Chính phủ ban hành Nghị định 173/2004/NĐ-CP về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự.

Nghị định 173/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thi hành án dân sự về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự.

Theo đó, khi tổ chức của doanh nghiệp đang thi hành án dân sự hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản, cổ phần hoá thì việc thực hiện quyền yêu cầu thi hành án hoặc tiếp tục nghĩa vụ thi hành án phải được chuyển giao rõ ràng. Đối với doanh nghiệp hợp nhất, sáp nhập thì tổ chức mới tiếp tục thực hiện; Đối với trường hợp chia, tách thì cơ quan ra quyết định chia tách phải xác định rõ cá nhân, tổ chức thực hiện; Đối với trường hợp cổ phần hoá thì trước đó phải thực hiện nghĩa vụ thi hành án của mình.

Nhằm đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác, Nghị định 173/2004/NĐ-CP quy định các đương sự có quyền thoả thuận về việc thi hành án nhưng việc thoả thuận không được trái pháp luật, đạo đức xã hội…

Trong trường hợp quyết định giám đốc thẩm sửa đổi hay hủy bỏ bản án, quyết định đang được thi hành để xét xử lại theo trình tự sơ thẩm, phúc thẩm thì cơ quan thi hành án ra quyết định đình chỉ thi hành án đối với việc thi hành bản án, quyết định trước đây và ra quyết định thi hành án theo quyết định của bản án, quyết định đang có hiệu lực pháp luật.

Bên cạnh đó, các biện pháp cưỡng chế cũng được áp dụng khi đã hết thời hạn tự nguyện thi hành án hoặc rơi vào trường hợp đặc biệt cần cưỡng chế. 

Nghị định 173/2004/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2004.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 173/2004/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 173/2004/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 173/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 173/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 173/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật