Nghị định 35/2005/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 35/2005/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 35/2005/NĐ-CP về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức Số hiệu: 35/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 17/03/2005 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 35/2005/NĐ-CP về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 35/2005/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Các trường hợp bị xử lý kỷ luật
 • Chương 2: XỬ LÝ KỶ LUẬT
 • MỤC 1: HÌNH THỨC VÀ THỜI HIỆU XỬ LÝ KỶ LUẬT
 • Điều 21. Hình thức cảnh cáo
 • Điều 8. Hình thức kỷ luật
 • Điều 9. Thời hiệu xử lý kỷ luật
 • Điều 10. Tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật
 • Điều 11. Hội đồng kỷ luật
 • Điều 12. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng kỷ luật
 • Điều 13. Các thành phần được mời tham dự họp Hội đồng kỷ luật
 • Điều 14. Thư ký Hội đồng kỷ luật
 • MỤC 3: QUY TRÌNH XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT
 • Điều 15. Công tác chuẩn bị họp Hội đồng kỷ luật
 • Điều 16. Trình tự họp Hội đồng kỷ luật
 • Điều 17. Thời hạn và trách nhiệm ra quyết định kỷ luật
 • Điều 18. Quản lý hồ sơ kỷ luật
 • Điều 19. Trường hợp đặc biệt
 • MỤC 4: ÁP DỤNG HÌNH THỨC KỶ LUẬT
 • Điều 20. Hình thức khiển trách
 • Điều 22. Hình thức hạ bậc lương
 • Điều 23. Hình thức hạ ngạch
 • Điều 24. Hình thức cách chức
 • Điều 25. Hình thức buộc thôi việc
 • MỤC 5: CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC BỊ KỶ ...
 • Điều 26. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật
 • Điều 27. Các quy định liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật (trừ trường hợp bị buộc thôi việc)
 • Điều 28. Quy định liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật buộc thôi việc
 • Điều 29. Quy định đối với cán bộ, công chức bị kỷ luật oan, sai
 • Chương 3: THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỶ LUẬT
 • MỤC 1: ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 • Điều 30. Trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức lãnh đạo
 • Điều 31. Trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo
 • MỤC 2: ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC
 • Điều 32. Trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức lãnh đạo
 • Điều 33. Trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 34. Hiệu lực thi hành
 • Điều 35. Trách nhiệm hướng dẫn thực hiện
 • Điều 36. Trách nhiệm thi hành

Ngày 17/03/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2005/NĐ-CP về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

Theo đó, Cán bộ, công chức vi phạm các quy định của pháp luật thì phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Hạ ngạch; Cách chức hay buộc thôi việc.

Thời hiệu xử lý kỷ luật là 3 tháng. Tuy nhiên, đối với trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hiệu xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 6 tháng.

Để xử lí kỷ luật, hội đồng kỷ luật do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền thành lập, thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho người có thẩm quyền trong việc áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp với vi phạm của cán bộ, công chức. Hội đồng kỷ luật làm việc theo các quy định tại Nghị định 35/2005/NĐ-CP và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, cán bộ vi phạm: đang trong thời gian nghỉ phép, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cho phép: Đang điều trị tại các bệnh viện; Đang bị tạm giam, tạm giữ chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm pháp luật hay là cán bộ, công chức nữ nghỉ thai sản thì chưa xem xét kỷ luật.

Nghị định 35/2005/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 06/04/2005.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 35/2005/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật