Quyết định 71/2005/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 71/2005/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 71/2005/QĐ-TTg về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 71/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 05/04/2005 Lĩnh vực: Tài chính, Lao động

Mục lục Quyết định 71/2005/QĐ-TTg về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 71/2005/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ, ĐIỀU ...
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm (gọi là Quỹ cho vay giải quyết việc làm) được dùng để ...
 • Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Chương trình giải ...
 • Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh và cơ quan trung ương thực hiện Chương trình được giao nhiệm vụ quản lý ...
 • Điều 4. Quỹ cho vay giải quyết việc làm được đặt tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Ngân hàng Chính sách ...
 • Chương 2: QUY ĐỊNH CHO VAY VỐN CỦA QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
 • Điều 5. Đối tượng được vay vốn
 • Điều 7. Vốn vay được sử dụng vào các việc sau
 • Điều 8. Mức vốn, thời hạn và lãi suất vay
 • Điều 10. Tổ chức chuyển vốn và giải ngân
 • Chương 3: KINH PHÍ QUẢN LÝ
 • Chương 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 16. Bộ Tài chính
 • Điều 17. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 22. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ ...

Ngày 05/04/2005, Căn cứ Nghị định số 39/2003/NĐ-CP, Thủ tướng đã có Quyết định 71/2005/QĐ-TTg cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm.

Quyết định này có 04 Chương 22 Điều quy định các nội dung sau:

Vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm (gọi là Quỹ cho vay giải quyết việc làm) được dùng để cho vay hỗ trợ các dự án nhỏ nhằm tạo thêm việc làm, được quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Quy định cho vay vốn của quỹ cho vay giải quyết việc làm

Đối tượng được vay vốn

1. Hộ kinh doanh cá thể; tổ hợp sản xuất; hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã; cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật; doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; chủ trang trại; Trung tâm Giáo dục Lao động - Xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở sản xuất, kinh doanh).

2. Hộ gia đình.

Điều kiện được vay vốn

1. Đối với các đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 5:

a) Phải có dự án vay vốn khả thi, phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh, tạo việc làm mới, thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định;

b) Dự án phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án;

c) Có tài sản thế chấp, cầm cố theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng vay vốn nêu tại khoản 2 Điều 5:

a) Phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi vay vốn thực hiện dự án;

b) Phải đảm bảo tạo thêm tối thiểu 01 chỗ làm việc mới;

c) Dự án phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án.

Kinh phí quản lý

Kinh phí quản lí Quỹ cho vay giải quyết việc làm của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp được bố trí trong dự toán chi quản lý hành chính hàng năm của các cơ quan theo phân cấp ngân sách hiện hành. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các khoản, mục chi, định mức chi để làm căn cứ cho các cơ quan lập và xét duyệt dự toán.

Riêng năm 2005, mức chi và nguồn chi trả thực hiện theo Quyết định số 97/2001/QĐ-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phân phối và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm.

Quyết định 71/2005/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 05/04/2005.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 71/2005/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 71/2005/QĐ-TTg

Phân tích chính sách về Quyết định 71/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 71/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 71/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật