Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11

Tiêu đề: Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 về việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 755/2005/NQ-UBTVQH11 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An Ngày ban hành: 02/04/2005 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 về việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VIỆC GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ VỀ NHÀ ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH THỰC ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Nghị quyết này quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể sau đây:
 • Điều 2. Đối với các loại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các ...
 • Điều 3. Trong Nghị quyết này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 • Chương 2: GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
 • Điều 4. Đối với nhà đất mà chủ sở hữu tuy thuộc diện thực hiện các chính sách quy định tại nhưng đến ...
 • Điều 5. Đối với nhà đất đã có văn bản quản lý theo quy định của các chính sách quản lý nhà đất và chính ...
 • Điều 6. Đối với nhà đất mà Nhà nước đã trưng mua nhưng chưa thanh toán tiền hoặc đã thanh toán một phần ...
 • Điều 7. Đối với nhà đất mà Nhà nước đã trưng dụng thì giải quyết như sau:
 • Điều 8. Đối với diện tích nhà đất được để lại không phân biệt người được để lại là ai, diện tích được ...
 • Điều 9. Đối với nhà ở thuộc diện được giao lại quy định tại khoản 1 Điều 7 và nhà đất thuộc diện được ...
 • Chương 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Đối với những trường hợp Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng nhà đất theo các chính sách quy ...
 • Điều 11. Nguồn kinh phí để thực hiện Nghị quyết này được quy định như sau:
 • Điều 12. Hồ sơ đề nghị nhận lại nhà ở hoặc nhận tiền thanh toán được quy định như sau:
 • Điều 13. Trình tự, thủ tục giao lại nhà ở đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị quyết ...
 • Điều 14. Trình tự, thủ tục thanh toán tiền trưng mua quy định tại Điều 6 và thanh toán tiền bồi thường ...
 • Điều 15. Đối với các trường hợp nhà đất thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết này nhưng cơ quan nhà nước ...
 • Điều 16. Việc giải quyết khiếu nại trong quá trình thực hiện các quy định của Nghị quyết này được thực ...
 • Điều 17. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày công bố.
 • Điều 18. Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này thống nhất trong cả nước, ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11

Đang cập nhật