Nghị định 151/2003/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 151/2003/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 151/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng Số hiệu: 151/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 09/12/2003 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Quốc phòng

Mục lục Nghị định 151/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng

 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xử phạt
 • Điều 4. Thời hiệu xử phạt và thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc ...
 • Điều 5. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng
 • Chương 2: HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC PHẠT, BIỆN PHÁP ...
 • MỤC 1: HÀNH VI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, PHỤC VỤ TẠI NGŨ VÀ NGẠCH DỰ BỊ; HÌNH ...
 • Điều 6. Vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự
 • Điều 7. Vi phạm quy định về đăng ký sĩ quan dự bị
 • Điều 8. Vi phạm quy định về kiểm tra hoặc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự
 • Điều 9. Vi phạm quy định về nhập ngũ
 • Điều 10. Làm trái hoặc cản trở thực hiện các quy định về nghĩa vụ quân sự
 • Điều 11. Vi phạm quy định về làm nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ
 • Điều 12. Vi phạm quy định về đào tạo sĩ quan dự bị
 • MỤC 2: HÀNH VI VI PHẠM VỀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN; HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC PHẠT VÀ BIỆN PHÁP ...
 • Điều 13. Vi phạm quy định về tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến ...
 • Điều 14. Vi phạm quy định về đăng ký phương tiện kỹ thuật
 • Điều 15. Vi phạm quy định về huy động phương tiện kỹ thuật
 • MỤC 3: HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ ...
 • Điều 16. Vi phạm quy định về sản xuất sản phẩm động viên công nghiệp
 • Điều 17. Vi phạm quy định về động viên công nghiệp
 • Điều 18. Vi phạm quy định về quản lý trang thiết bị, sản phẩm phục vụ động viên công nghiệp
 • Điều 19. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng, vận chuyển trang thiết bị, công nghệ, vật tư chuyên dụng ...
 • MỤC 4: HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, SỬ DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ; HÌNH ...
 • Điều 20. Vi phạm quy định về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
 • Điều 21. Vi phạm quy định về sử dụng lực lượng dân quân tự vệ; cản trở dân quân tự vệ thực hiện nhiệm ...
 • Điều 22. Vi phạm quy định về quản lý vũ khí, trang bị
 • MỤC 5: HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ QUẢN LÝ ĐẤT QUỐC PHÒNG; ...
 • Điều 23. Vi phạm quy định ra, vào, đi lại trong khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn của công ...
 • THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG
 • Điều 24. Vi phạm quy định về quay phim, chụp ảnh, đo, vẽ công trình quốc phòng và khu quân sự
 • Điều 25. Vi phạm quy định về bảo vệ bí mật công trình quốc phòng và khu quân sự
 • Điều 26. Vi phạm quy định về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
 • Điều 27. Vi phạm quy định về sử dụng công trình quốc phòng
 • Điều 28. Vi phạm quy định về quản lý đất quốc phòng
 • MỤC 6: HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG BIỂN SỐ MÔ TÔ, Ô TÔ VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI QUÂN SỰ; HÌNH THỨC ...
 • Điều 29. Vi phạm quy định về sử dụng biển số mô tô, ô tô và phương tiện vận tải quân sự
 • Điều 30. Vi phạm quy định về sử dụng mô tô, ô tô và phương tiện vận tải quân sự
 • MỤC 7: HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG, MUA BÁN, SẢN XUẤT QUÂN TRANG; HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC PHẠT ...
 • Điều 31. Vi phạm quy định về sử dụng quân trang
 • Điều 32. Vi phạm quy định về quản lý quân trang
 • Điều 33. Vi phạm quy định về sản xuất quân trang
 • Điều 34. Vi phạm quy định về sử dụng phù hiệu, biển công tác, cờ hiệu dành riêng cho quân đội khi làm ...
 • Điều 35. Vi phạm quy định về quản lý phù hiệu, biển công tác, cờ hiệu dành riêng cho quân đội khi làm ...
 • Điều 36. Vi phạm quy định về sản xuất phù hiệu, biển công tác, cờ hiệu dành riêng cho quân đội khi làm ...
 • Chương 3: THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG
 • Điều 37. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp
 • Điều 38. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra quốc phòng
 • Điều 39. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân
 • Điều 40. Thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường
 • Điều 41. Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng
 • Điều 42. Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển
 • Điều 43. Uỷ quyền và nguyên tắc phân định thẩm quyền xử phạt
 • Điều 44. Thu nộp tiền phạt
 • Điều 45. Trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng
 • Điều 46. Chấp hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong ...
 • Điều 47. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính
 • Chương 4 : KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 • Điều 48. Khiếu nại, tố cáo
 • Chương 5 : KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 49. Khen thưởng
 • Điều 50. Xử lý vi phạm
 • Chương 6 : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 51. Hiệu lực thi hành
 • Điều 52. Hướng dẫn thi hành
 • Điều 53. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 151/2003/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 151/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 151/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 151/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 151/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật