Quyết định 04/2004/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 04/2004/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 04/2004/QĐ-BNV Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 04/2004/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung Ngày ban hành: 16/01/2004 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 04/2004/QĐ-BNV Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CỤTHỂ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức ở xã ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết ...
 • QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ,PHƯỜNG, THỊ TRẤN
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
 • Điều 3. Tiêu chuẩn chung
 • Điều 4. Tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ, công chức cấp xã là căn cứ để các địa phương thực hiện các quy ...
 • Chương 2: TIÊU CHUẨN CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ
 • MỤC I: TIÊU CHUẨN CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
 • Điều 5. Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chi ủy, Thường trực đảng uỷ xã, phường, thị trấn:
 • Điều 6. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch ...
 • Điều 7. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
 • Điều 8. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
 • MỤC 2: TIÊU CHUẨN CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ
 • Điều 9. Chức trách:
 • Điều 10. Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Tàichính Kế toán:
 • Điều 11. Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Tưpháp - Hộ tịch.
 • Điều 12. Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Địa chính - Xây dựng
 • Điều 13. Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Vănphòng - Thống kê.
 • Điều 14. Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Văn hoá - Xã hội
 • Điều 15. Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chứcTrưởng Công an xã.
 • Điều 16. Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Chỉ huy trưởng Quân sự
 • MỤC 3: TIÊU CHUẨN VỀ TIẾNG DÂN TỘC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở ĐỊA PHƯƠNG CÓ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC ...
 • Điều 17. Những cán bộ, công chức cấp xã công tác tại các nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống phải ...
 • Chương 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Căn cứ các quy định tại Quyết định này và tình hình thực tế ở địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân ...
 • Điều 19. Bản tiêu chuẩn này là căn cứ để chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ...
 • Điều 20. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc thực hiện ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 04/2004/QĐ-BNV để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 04/2004/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 04/2004/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 04/2004/QĐ-BNV

Đang cập nhật