Quyết định 25/2004/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 25/2004/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 25/2004/QĐ-BGTVT về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 25/2004/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình Ngày ban hành: 25/11/2004 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 25/2004/QĐ-BGTVT về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 25/2004/QĐ-BGTVT NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2004 BAN HÀNH ...
 • Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về đăng kiểm ph­ương tiện thủy nội địa" ...
 • Điều 2: Cục tr­ưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này trong phạm ...
 • Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 và thay thế Quyết định 2059QĐ/PC ngày ...
 • Điều 4: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trư­ởng các Vụ: Khoa học Công nghệ, Pháp chế, Vận tải ...
 • QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2: ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN
 • Điều 3. Nội dung công tác đăng kiểm phương tiện
 • Điều 4. Cơ sở đánh giá chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện
 • Điều 5. Nguyên tắc kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ ...
 • Điều 6. Các loại hình kiểm tra phương tiện
 • Chương 3: THỦ TỤC PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THIẾT KẾ, KIỂM TRA, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬNAN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI ...
 • Điều 7. Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế
 • Điều 8. Thủ tục kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ ...
 • Điều 9. Hồ sơ đăng kiểm cấp cho ph­ương tiện
 • Chương 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN
 • Điều 10. Cơ quan thực hiện đăng kiểm phương tiện
 • Điều 11. Nhiệm vụ của đơn vị đăng kiểm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam
 • Điều 12. Nhiệm vụ của các đơn vị đăng kiểm trực thuộc Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính
 • Điều 13. Trách nhiệm của đơn vị đăng kiểm
 • Điều 14. Trách nhiệm của chủ phương tiện, cơ sở thiết kế, đóng mới, sửa chữa phục hồi phương tiện
 • Điều 15. Phí duyệt thiết kế, kiểm tra và lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ...
 • Phụ lục DANH MỤC CÁC QUY PHẠM, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HIỆN HÀNHÁP DỤNG CHO PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 25/2004/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 25/2004/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 25/2004/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 25/2004/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 25/2004/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật