Thông tư 81/2007/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 81/2007/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 81/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Bộ Tài chính ban hành. Số hiệu: 81/2007/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 11/07/2007 Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 81/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Bộ Tài chính ban hành.

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ
  • I. QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. QUY ĐỊNH VỀ VỐN VÀ TÀI SẢN
  • III. QUY ĐỊNH VỀ TRÍCH LẬP QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO
  • IV. THU, CHI TÀI CHÍNH
  • V. PHÂN PHỐI THU NHẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ
  • VI. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THỐNG KÊ VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
  • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 81/2007/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 81/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 81/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 81/2007/TT-BTC

Đang cập nhật