Thông tư 022-NV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 022-NV

Tiêu đề: Thông tư 22-NV-1964 hướng dẫn công tác tổ chức, quản lý các chế độ hưu trí, trợ cấp thôi việc vì mất sức lao động và tiền tuất đối với công nhân, viên chức Nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 022-NV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Ung Văn Khiêm Ngày ban hành: 19/09/1964 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 22-NV-1964 hướng dẫn công tác tổ chức, quản lý các chế độ hưu trí, trợ cấp thôi việc vì mất sức lao động và tiền tuất đối với công nhân, viên chức Nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÁC CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ, TRỢ CẤP THÔI VIỆC VÌ MẤT SỨC LAO ĐỘNG ...
  • I. NỘI DUNG CÔNG TÁC
  • II. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 022-NV để xử lý:

Tin tức về Thông tư 022-NV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 022-NV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 022-NV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 022-NV

Đang cập nhật