Thông tư 03/2007/TT-UBDT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2007/TT-UBDT

Tiêu đề: Thông tư 03/2007/TT-UBDT hướng dẫn chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010 do Uỷ ban Dân tộc ban hành. Số hiệu: 03/2007/TT-UBDT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Ksor Phước Ngày ban hành: 08/06/2007 Lĩnh vực: Đất đai, Dân tộc

Mục lục Thông tư 03/2007/TT-UBDT hướng dẫn chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010 do Uỷ ban Dân tộc ban hành.

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DI DÂN THỰC HIỆN ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC ...
 • A. QUY ĐỊNH CHUNG:
 • I. Phạm vi áp dụng:
 • II. Đối tượng áp dụng: Là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư, có đủ 3 tiêu chí sau:
 • III. Hình thức tổ chức định canh định cư, gồm:
 • B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:
 • I. Khung chính sách hỗ trợ: Ngân sách Trung ương (NSTW) đảm bảo hỗ trợ các nội dung sau:
 • 1. Hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng:
 • 2. Hỗ trợ trực tiếp cho hộ du canh, du cư thực hiện ĐCĐC:
 • II. Nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn:
 • III. Cơ chế quản lý:
 • IV. Quy trình thực hiện xây dựng, giao và báo cáo kế hoạch:
 • C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2007/TT-UBDT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 03/2007/TT-UBDT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 03/2007/TT-UBDT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 03/2007/TT-UBDT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 03/2007/TT-UBDT

Đang cập nhật