Thông tư 60/2007/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 60/2007/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 60/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Nghị định 85/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 60/2007/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 14/06/2007 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 60/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Nghị định 85/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2007 ...
 • Phần A. QUY ĐỊNH CHUNG
 • I.  Phạm vi điều chỉnh
 • II. Đối tượng áp dụng
 • III. Nội dung quản lý thuế hướng dẫn tại Thông tư này bao gồm:
 • IV. Phạm vi và nội dung quản lý thuế không bao gồm trong Thông tư này:
 • V. Văn bản giao dịch với cơ quan thuế
 • VI. Việc tiếp nhận hồ sơ thuế gửi đến cơ quan thuế
 • VII. Cách tính thời hạn để thực hiện các thủ tục hành chính thuế
 • Phần B. KHAI THUẾ, TÍNH THUẾ
 • I. Quy định chung về khai thuế, tính thuế
 • II. Khai thuế giá trị gia tăng
 • III. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp
 • IV. Khai thuế tiêu thụ đặc biệt
 • V. Khai thuế tài nguyên
 • VI. Khai thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (sau đây gọi là thuế thu nhập cá nhân)
 • VII. Khai thuế môn bài
 • VIII. Khai thuế, khoản thu Ngân sách Nhà nước liên quan  đến sử dụng đất đai
 • IX. Khai phí, lệ phí
 • X. Khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp ...
 • XI. Khai thuế và xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán
 • XII- Ấn định thuế đối với trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật ...
 • Phần C. NỘP THUẾ
 • I. Thời hạn nộp thuế
 • II. Đồng tiền nộp thuế
 • III. Địa điểm và thủ tục nộp thuế
 • IV. Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền phạt
 • V. Xác định ngày đã nộp thuế
 • VI. Gia hạn nộp thuế
 • VII. Xử lý số tiền thuế nộp thừa
 • Phần D. UỶ NHIỆM THU THUẾ
 • I. Thẩm quyền và phạm vi uỷ nhiệm thu thuế
 • II. Trách nhiệm của bên được uỷ nhiệm thu
 • III. Trách nhiệm của Cơ quan thuế uỷ nhiệm thu
 • IV. Kinh phí uỷ nhiệm thu
 • Phần Đ TRÁCH NHIỆM HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ NỘP THUẾ
 • I. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh
 • II. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động
 • III. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp
 • IV. Việc kế thừa nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân là người đã chết, người mất năng lực hành vi dân sự, hoặc ...
 • V. Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế
 • Phần E THỦ TỤC MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ; XOÁ NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT
 • I. Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế
 • II. Trường hợp cơ quan thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế
 • III. Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt
 • Phần G THỦ TỤC HOÀN THUẾ, BÙ TRỪ THUẾ
 • I. Hồ sơ hoàn thuế
 • II. Giải quyết hồ sơ hoàn thuế
 • III. Thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế
 • Phần H. KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ
 • I. Kiểm tra thuế
 • II. Thanh tra thuế
 • III. Thủ tục áp dụng các biện pháp trong thanh tra thuế đối với trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, gian ...
 • Phần I. KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHỞI KIỆN
 • I. Các quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, khởi kiện
 • II. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan thuế các cấp
 • III. Thời hạn, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • IV. Tiếp người đến khiếu nại, tố cáo
 • V. Khởi kiện
 • VI. Xử lý số thuế nộp thừa, số thuế nộp thiếu sau khi có quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền
 • Phần K. HIỆU LỰC THI HÀNH
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 60/2007/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 60/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 60/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 60/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 60/2007/TT-BTC

Đang cập nhật