Nghị định 119/2007/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 119/2007/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 119/2007/NĐ-CP về sản xuất và kinh doanh thuốc lá Số hiệu: 119/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 18/07/2007 Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 119/2007/NĐ-CP về sản xuất và kinh doanh thuốc lá

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THUỐC LÁ
 • Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Áp dụng pháp luật có liên quan và Điều ước quốc tế
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5. Nguyên tắc quản lý sản xuất và kinh doanh thuốc lá
 • Chương II: TRỒNG, CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
 • Điều 6. Đầu tư trồng cây thuốc lá và sử dụng giống thuốc lá
 • Điều 7. Phân cấp nguyên liệu thuốc lá
 • Điều 8. Kinh doanh nguyên liệu thuốc lá
 • Điều 9. Chế biến nguyên liệu thuốc lá
 • Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc ...
 • Điều 11. Quỹ trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá
 • Điều 12. Quản lý chuyên ngành nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá
 • Chương III: SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ
 • Điều 13. Điều kiện sản xuất sản phẩm thuốc lá
 • Điều 14. Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá
 • Điều 15. Năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá
 • Điều 16. Sản lượng sản xuất sản phẩm thuốc lá
 • Điều 17. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thuốc lá
 • Điều 18. Giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá
 • Điều 19. Nhãn hiệu sản phẩm thuốc lá và ghi nhãn
 • Điều 20. Quản lý chuyên ngành giấy cuốn điếu thuốc lá
 • Điều 21. Tem sản phẩm thuốc lá
 • Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá
 • Điều 23. Điều kiện đầu tư sản xuất sản phẩm thuốc lá
 • Chương IV: KINH DOANH SẢN PHẨM THUỐC LÁ
 • Điều 24. Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá
 • Điều 25. Điều kiện kinh doanh sản phẩm thuốc lá
 • Điều 26. Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá
 • Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá
 • Điều 28. Nhập khẩu sản phẩm thuốc lá với mục đích thương mại
 • Điều 29. Nhập khẩu sản phẩm thuốc lá với mục đích phi thương mại
 • Điều 30. Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại
 • Chương V: MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH THUỐC LÁ
 • Điều 31. Quản lý máy móc thiết bị chuyên ngành sản xuất thuốc lá
 • Điều 32. Nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá
 • Chương VI: TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 • Điều 33. Trách nhiệm của Bộ Công nghiệp
 • Điều 34. Trách nhiệm của Bộ Thương mại
 • Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Y tế
 • Điều 37. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 38. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Chương VII: VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 39. Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về sản xuất và kinh doanh thuốc lá
 • Điều 40. Xử lý vi phạm
 • Chương VIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 41. Hiệu lực thi hành
 • Điều 42. Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 119/2007/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 119/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 119/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 119/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 119/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật