Quyết định 35/2007/QĐ-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 35/2007/QĐ-NHNN

Tiêu đề: Quyết định 35/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Phát hành và kho quỹ kèm theo Quyết định 10/2007/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 35/2007/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý Ngày ban hành: 12/07/2007 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Quyết định 35/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Phát hành và kho quỹ kèm theo Quyết định 10/2007/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC PHÁT HÀNH VÀ KHO ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Phát hành và kho quỹ ban ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Phát hành và kho quỹ, Thủ trưởng ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 35/2007/QĐ-NHNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 35/2007/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 35/2007/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 35/2007/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 35/2007/QĐ-NHNN

Đang cập nhật