Quyết định 2581/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2581/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 2581/QĐ-BTC năm 2007 đính chính Thông tư 77/2007/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 2581/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Văn Nhã Ngày ban hành: 31/07/2007 Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán, Chính sách xã hội

Mục lục Quyết định 2581/QĐ-BTC năm 2007 đính chính Thông tư 77/2007/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ 77/2007/TT-BTC NGÀY 05/07/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
  • Điều 1: Đính chính sai sót về số thứ tự trình bày và một số nội dung khác ban hành kèm theo Thông tư ...
  • Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • PHỤ LỤC ĐÍNH CHÍNH SAI SÓT TRONG THÔNG TƯ SỐ 77/2007/TT-BTC NGÀY 05/7/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
  • Mẫu số: S06- Q SỔ THU QUỸ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2581/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2581/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2581/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2581/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2581/QĐ-BTC

Đang cập nhật