Thông tư 7-TC/GTTL

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 7-TC/GTTL

Tiêu đề: Thông tư 7-TC/GTTL-1979 hướng dẫn về thủ tục nhượng bán tài sản cố định tại Thông tư 260-TTg 1977 do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 7-TC/GTTL Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Võ Trí Cao Ngày ban hành: 25/04/1979 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Dân sự

Mục lục Thông tư 7-TC/GTTL-1979 hướng dẫn về thủ tục nhượng bán tài sản cố định tại Thông tư 260-TTg 1977 do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THÊM MỘT SỐ ĐIỂM VỀ THỦ TỤC NHƯỢNG BÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH QUY ĐỊNH TRONG THÔNG TƯ SỐ ...
  • 1. Tất cả những tài sản cố định mà các đơn vị nhượng bán cho nhau đều phải theo giá cả thỏa thuận như ...
  • 2. Đối với những tài sản cố định được nhượng bán giữa các đơn vị trong cùng một liên hiệp các xí nghiệp ...
  • 3. Nếu tài sản cố định được nhượng bán cho các cơ sở ngoài Bộ, Tổng cục (Sở, Ty) hay từ cơ sở thuộc Trung ...
  • 4. Trường hợp có lệnh khẩn cấp của cơ quan có thẩm quyền phải chuyển giao ngay tài sản mà hai bên giao ...
  • 5. Đối với những tài sản cố định xác định mua sắm bằng nguồn vốn vay ngân hàng, đơn vị nhận tài sản phải ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 7-TC/GTTL để xử lý:

Tin tức về Thông tư 7-TC/GTTL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 7-TC/GTTL

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 7-TC/GTTL

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 7-TC/GTTL

Đang cập nhật