Thông tư liên tịch 54/2004/TTLT/BTC-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 54/2004/TTLT/BTC-BCA

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 54/2004/TTLT/BTC-BCA hướng dẫn lập, chấp hành, quyết toán ngân sách Nhà nước và quản lý tài sản Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh do Bộ Tài chính, Bộ Công an ban hành Số hiệu: 54/2004/TTLT/BTC-BCA Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Khánh Toàn, Trần Văn Tá Ngày ban hành: 10/06/2004 Lĩnh vực: Tài chính, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư liên tịch 54/2004/TTLT/BTC-BCA hướng dẫn lập, chấp hành, quyết toán ngân sách Nhà nước và quản lý tài sản Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh do Bộ Tài chính, Bộ Công an ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN LẬP, CHẤP HÀNH, QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC ...
  • I . NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HÀNG NĂM
  • III. CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  • IV. KẾ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  • V. QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ CÔNG AN
  • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 54/2004/TTLT/BTC-BCA để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 54/2004/TTLT/BTC-BCA

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 54/2004/TTLT/BTC-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 54/2004/TTLT/BTC-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 54/2004/TTLT/BTC-BCA

Đang cập nhật