Thông tư 111/2007/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 111/2007/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 111/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 111/2007/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 12/09/2007 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 111/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT
 • I - QUY ĐỊNH CHUNG
 • II - QUY ĐỊNH VỀ VỐN, QUỸ VÀ TÀI SẢN
 • III – PHÂN LOẠI NỢ, TRÍCH, LẬP QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO
 • IV - CẤP VỐN HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ
 • V - CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT
 • VI – PHÍ QUẢN LÝ
 • VII- THU, CHI TÀI CHÍNH
 • VIII - PHÂN PHỐI THU NHẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ
 • IX - CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THỐNG KÊ VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
 • X - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 111/2007/TT-BTC để xử lý: