Nghị định 07-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 07-CP

Tiêu đề: Nghị định 07-CP năm 1960 cấp sổ lao động cho người lao động trong biên chế Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành Số hiệu: 07-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng Ngày ban hành: 18/04/1960 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 07-CP năm 1960 cấp sổ lao động cho người lao động trong biên chế Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

  • NGHỊ ĐỊNH CẤP SỔ LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG BIÊN CHẾ NHÀ NƯỚC
  • Điều 1: Nay đặt ra sổ lao động để cấp cho những người lao động trong biên chế các xí nghiệp, công, nông ...
  • Điều 2: Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh cấp sổ lao động cho những người lao động làm việc trong ...
  • Điều 3: Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm:
  • Điều 4: Khi thôi việc, hoặc được thuyên chuyển đi nơi khác, người lao động được trả lại sổ lao động của ...
  • Điều 5: Người giữ sổ của các đơn vị sử dụng người lao động có trách nhiệm giữ gìn sổ cẩn thận; không ...
  • Điều 6: Ông Bộ trưởng Bộ Lao động quy định chi tiết về việc cấp và quản lý sổ lao động.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 07-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 07-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 07-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 07-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 07-CP

Đang cập nhật