Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5642:1992

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5642:1992

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5642:1992 về đá khối thiên nhiên để sản xuất đá ốp lát Số hiệu: TCVN5642:1992 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/1992 Lĩnh vực: Xây dựng

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5642:1992 về đá khối thiên nhiên để sản xuất đá ốp lát

  • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5642 : 1992 ĐÁ KHỐI THIÊN NHIÊN ĐỂ SẢN XUẤT ĐÁ ỐP LÁT
  • 1. Yêu cầu kĩ thuật
  • 2. Phương pháp thử
  • 3. Ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản
  • PHỤ LỤC 1 ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA ĐÁ NGUYÊN KHAI THÁC KHI THĂM DÒ ĐỊA CHẤT
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5642:1992 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5642:1992

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5642:1992

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5642:1992

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5642:1992

Đang cập nhật