Tiêu chuẩn ngành 10TCN170:1992

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn ngành 10TCN170:1992

Tiêu đề: Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 170:1992 về máy kéo - Máy nông nghiệp - Phương pháp giám định kỹ thuật Số hiệu: 10TCN170:1992 Loại văn bản: Tiêu chuẩn ngành Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/1992 Lĩnh vực: Nông nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 170:1992 về máy kéo - Máy nông nghiệp - Phương pháp giám định kỹ thuật

 • TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 170:1992 MÁY KÉO - MÁY NÔNG NGHIỆP PHƯƠNG PHÁP GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 1. Những quy định chung:
 • 2. Giám định kỹ thuật ban đầu
 • 3. Giám định kỹ thuật trong quá trình thử
 • 4. Giám định kỹ thuật sau khi kết thúc thử
 • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC NHỮNG DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ CHỦ YẾU ĐỂ GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT
 • PHỤ LỤC 2 BIÊN BẢN NHẬN MÁY ĐỂ GIÁM ĐỊNH
 • PHỤ LỤC 3 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA MÁY (TÊN, NHÃN HIỆU)
 • PHỤ LỤC 4 CÁC CHỈ TIÊU ĐỒNG NHẤT CỦA MẪU MÁY ĐƯỢC GIÁM ĐỊNH
 • PHỤ LỤC 5 NHỮNG HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ CÁCH ĐO CÁC CHI TIẾT MÁY ĐỂ XÁC ĐỊNH HAO MÒN
 • PHỤ LỤC 6 NHỮNG QUY ĐỊNH KHI ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT VÀ ĐỘ MÒN CỦA CÁC CHI TIẾT MÁY
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn ngành 10TCN170:1992 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn ngành 10TCN170:1992

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn ngành 10TCN170:1992

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn ngành 10TCN170:1992

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn ngành 10TCN170:1992

Đang cập nhật