Tiêu chuẩn ngành 10TCN849:2006

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn ngành 10TCN849:2006

Tiêu đề: Tiêu chuẩn ngành 10TCN 849:2006 về tiêu chuẩn nông sản thực phẩm - Phương pháp xác định hàm lượng chất béo thô do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 10TCN849:2006 Loại văn bản: Tiêu chuẩn ngành Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: *** Ngày ban hành: 26/12/2006 Lĩnh vực: Công nghệ- Thực phẩm

Mục lục Tiêu chuẩn ngành 10TCN 849:2006 về tiêu chuẩn nông sản thực phẩm - Phương pháp xác định hàm lượng chất béo thô do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 849:2006 TIÊU CHUẨN NÔNG SẢN THỰC PHẨM PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO ...
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tài liệu viện dẫn
 • 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 • 4. Nguyên tắc
 • 5. Hoá chất và thuốc thử
 • 6. Thiết bị và dụng cụ
 • 7. Lấy mẫu
 • 8. Chuẩn bị mẫu thử
 • 9. Tiến hành thử
 • 10. Tính toán
 • 11. Các lưu ý
 • 12. Báo cáo thử nghiệm
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn ngành 10TCN849:2006 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn ngành 10TCN849:2006

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn ngành 10TCN849:2006

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn ngành 10TCN849:2006

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn ngành 10TCN849:2006

Đang cập nhật