Tiêu chuẩn ngành 10TCN594:2004

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn ngành 10TCN594:2004

Tiêu đề: Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 594:2004 về máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - Cân phễu - Yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử Số hiệu: 10TCN594:2004 Loại văn bản: Tiêu chuẩn ngành Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2004 Lĩnh vực: Nông nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 594:2004 về máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - Cân phễu - Yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử

 • TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 594:2004 MÁY NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ THỦY LỢI - CÂN PHỄU - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG ...
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tiêu chuẩn trích dẫn
 • 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 • 4. Phân loại cân phễu
 • 5. Yêu cầu kỹ thuật chung
 • 6. Phương pháp thử
 • 7. Xem xét đánh giá
 • 8. Báo cáo kết quả
 • PHỤ LỤC A MẪU BIÊN BẢN ĐO THỬ NGHIỆM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn ngành 10TCN594:2004 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn ngành 10TCN594:2004

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn ngành 10TCN594:2004

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn ngành 10TCN594:2004

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn ngành 10TCN594:2004

Đang cập nhật