Tiêu chuẩn ngành TCN68-175:1998

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn ngành TCN68-175:1998

Tiêu đề: Tiêu chuẩn ngành TCN68-175:1998 về các giao diện điện phân cấp số - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành Số hiệu: TCN68-175:1998 Loại văn bản: Tiêu chuẩn ngành Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: *** Ngày ban hành: 19/12/1998 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Tiêu chuẩn ngành TCN68-175:1998 về các giao diện điện phân cấp số - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

 • TCN 68 - 175: 1998 CÁC GIAO DIỆN ĐIỆN PHÂN CẤP SỐ YÊU CẦU KỸ THUẬT
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Các định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt
 • 3. Yêu cầu kỹ thuật
 • 3.1 Giao diện điện tốc độ 64 kbit/s
 • 3.2 Giao diện điện tốc độ 2 048 kbit/s
 • 3.3 Giao diện điện tốc độ 34 368kbit/s
 • 3.4 Giao diện điện tốc độ 139 264kbit/s
 • 3.5 Giao diện điện tốc độ 155 520 kbit/s
 • 3.6 Giao diện đồng bộ 2 048 kHz
 • PHỤ LỤC A Các chỉ tiêu về rung pha và trôi pha tại các giao diện
 • PHỤ LỤC B Các yêu cầu về bảo vệ quá áp
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn ngành TCN68-175:1998 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn ngành TCN68-175:1998

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn ngành TCN68-175:1998

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn ngành TCN68-175:1998

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn ngành TCN68-175:1998

Đang cập nhật