Tiêu chuẩn ngành TCN68-240:2006

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn ngành TCN68-240:2006

Tiêu đề: Tiêu chuẩn ngành TCN 68-240:2006 về thiết bị điện loại VHF sử dụng trên sông - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành Số hiệu: TCN68-240:2006 Loại văn bản: Tiêu chuẩn ngành Nơi ban hành: Bộ Bưu chính Viễn thông Người ký: *** Ngày ban hành: 25/07/2006 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Tiêu chuẩn ngành TCN 68-240:2006 về thiết bị điện loại VHF sử dụng trên sông - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

 • TCN 68 - 240: 2006 THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI VHF SỬ DỤNG TRÊN SÔNG YÊU CẦU KỸ THUẬT
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tài liệu tham chiếu chuẩn
 • 3. Chữ viết tắt
 • 4. Các yêu cầu chung
 • 5. Các điều kiện đo kiểm, nguồn điện và nhiệt độ môi trường
 • 6. Các điều kiện đo kiểm chung
 • 7. Các phép kiểm tra môi trường
 • 8. Các yêu cầu cho máy phát
 • 9. Các yêu cầu cho máy thu
 • 10. Hoạt động song công
 • PHỤ LỤC A MÁY THU ĐO CÔNG SUẤT
 • PHỤ LỤC B HỆ THỐNG NHẬN DẠNG MÁY PHÁT TỰ ĐỘNG (ATIS)
 • PHỤ LỤC C CHUYỂN ĐỔI MỘT DẤU HIỆU CUỘC GỌI VÔ TUYẾN THÀNH MỘT NHẬN DẠNG ATIS
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn ngành TCN68-240:2006 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn ngành TCN68-240:2006

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn ngành TCN68-240:2006

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn ngành TCN68-240:2006

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn ngành TCN68-240:2006

Đang cập nhật