Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4295:1986

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4295:1986

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4295:1986 về đậu hạt - Phương pháp thử do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành Số hiệu: TCVN4295:1986 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Người ký: *** Ngày ban hành: 13/09/1986 Lĩnh vực: Nông nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4295:1986 về đậu hạt - Phương pháp thử do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4295 – 86 ĐẬU HẠT - PHƯƠNG PHÁP THỬ
 • 1.LẤY MẪU
 • 1.1. Định nghĩa
 • 1.2. Lấy mẫu
 • 1.3. Chuẩn bị mẫu phân tích:
 • 2. PHƯƠNG PHÁP THỬ
 • 2.1. Phân loại hạt và xác định tạp chất
 • 2.2. Xác định màu sắc:
 • 2.3. Xác định mùi
 • 2.4. Xác định vị
 • 2.5. Xác định độ sương (trừ đậu tương):
 • 2.6. Xác định mức độ sâu mọt
 • 2.7. Xác định hàm lượng nước:
 • 2.8. Xác định khối lượng 1000 hạt
 • 2.9. Xác định độ axit
 • 2.10. Xác định hàm lượng protein tổng số (phương pháp KENDAN).
 • 2.11. Xác định hàm lượng protein hòa tan (phương pháp Kendan)
 • 2.12. Xác định hàm lượng lipit:
 • 2.13. Xác định hàm lượng gluxit;
 • 2.14. Xác định hàm lượng tro tổng số
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4295:1986 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4295:1986

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4295:1986

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4295:1986

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4295:1986

Đang cập nhật