Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3725:1982

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3725:1982

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3725:1982 về khí cụ điện điện áp tới 1000 V - Phương pháp thử do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành Số hiệu: TCVN3725:1982 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Người ký: *** Ngày ban hành: 26/07/1982 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3725:1982 về khí cụ điện điện áp tới 1000 V - Phương pháp thử do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

 • TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 3725 – 82 KHÍ CỤ ĐIỆN, ĐIỆN ÁP ĐẾN 1000V PHƯƠNG PHÁP THỬ
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 2. XEM XÉT PHÍA NGOÀI, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG
 • 3. KIỂM TRA TÍNH LẮP LẪN VÀ LẮP ĐẶT THỬ
 • 4. KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ ĐIỆN ÁP RƠI VÀ CÔNG SUẤT TIÊU THỤ
 • 5. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÁC ĐẠI LƯỢNG TÁC ĐỘNG
 • 6. KIỂM TRA CÁCH ĐIỆN
 • 7. THỬ PHÁT NÓNG
 • 8. THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHUYỂN MẠCH GIỚI HẠN
 • 9. THỬ CHỊU DÒNG ĐIỆN XUYÊN
 • 10. THỬ CHỊU MÒN CƠ VÀ CHỊU MÒN CHUYỂN MẠCH
 • 11. THỬ ĐỘ TIN CẬY
 • PHỤ LỤC PHƯƠNG PHÁP ĐO CÁC THÔNG SỐ ĐIỆN ÁP PHỤC HỒI CỦA MẠCH VÒNG THỬ NGHIỆM DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3725:1982 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3725:1982

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3725:1982

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3725:1982

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3725:1982

Đang cập nhật