Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6614-2-1:2008

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6614-2-1:2008

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6614-2-1:2008 (IEC 60811-2-1 : 2001) về Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 2-1: Phương pháp quy định cho hợp chất đàn hồi - Thử nghiệm tính kháng ôzôn, thử nghiệm kéo dãn trong lò nhiệt và thử nghiệm ngâm trong dầu khoáng Số hiệu: TCVN6614-2-1:2008 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2008 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6614-2-1:2008 (IEC 60811-2-1 : 2001) về Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 2-1: Phương pháp quy định cho hợp chất đàn hồi - Thử nghiệm tính kháng ôzôn, thử nghiệm kéo dãn trong lò nhiệt và thử nghiệm ngâm trong dầu khoáng

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6614-2-1:2008 PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CHUNG ĐỐI VỚI VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN VÀ VẬT ...
 • 1. Qui định chung
 • 2. Giá trị thử nghiệm
 • 3. Khả năng áp dụng
 • 4. Thử nghiệm điển hình và thử nghiệm khác
 • 5. Ổn định trước
 • 6. Nhiệt độ thử nghiệm
 • 7. Giá trị giữa
 • 8. Thử nghiệm tính kháng ozôn
 • 9. Thử nghiệm kéo dãn trong lò nhiệt
 • 10. Thử nghiệm ngâm trong dầu khoáng đối với vỏ bọc
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6614-2-1:2008 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6614-2-1:2008

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6614-2-1:2008

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6614-2-1:2008

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6614-2-1:2008

Đang cập nhật