Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7541-2:2005

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7541-2:2005

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7541-2:2005 về Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao - Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: TCVN7541-2:2005 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: *** Ngày ban hành: 13/03/2006 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7541-2:2005 về Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao - Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7541 - 2 : 2005 THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG HIỆU SUẤT CAO – PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP XÁC ...
 • 1.1. Phạm vi áp dụng
 • 1.2. Định nghĩa
 • 1.3. Hệ số hiệu suất của balát (BEF)
 • 1.4. Đặc tính của nguồn điện
 • 1.5. Điều kiện môi trường đối với các phép đo bóng đèn
 • 1.6. Bóng đèn chuẩn
 • 1.7. Mắc bóng đèn loại khởi động nung nóng trước
 • 1.8. Balát chuẩn
 • 1.9. Mạch điện
 • 1.10. Dụng cụ đo
 • 1.11 Công suất ra của balát thương mại
 • 2.1. Phạm vi áp dụng
 • 2.2. Định nghĩa
 • 2.3. Hiệu suất của bóng đèn
 • 2.4. Đặc tính của nguồn điện
 • 2.5. Điều kiện môi trường để đo bóng đèn
 • 2.6. Mắc bóng đèn
 • 2.7. Dụng cụ đo
 • 2.8. Quy trình thử nghiệm
 • 2.9. Báo cáo thử nghiêm
 • 3.1. Phạm vi áp dụng
 • 3.2. Định nghĩa
 • 3.3. Yêu cầu chung
 • 3.4. Quy trình thử nghiệm
 • 3.5. Kết quả thử nghiệm
 • Phụ lục A Trở kháng của dụng cụ đo trong mạch trở kháng của balát chuẩn
 • Phụ lục B Đo và điều chỉnh trở kháng và đặc tính hệ số công suất của balát chuẩn – Hướng dẫn sử dụng ...
 • Phụ lục C Mô tả và hướng dẫn phương pháp thay thế để đo và điều chỉnh trở kháng và đặc tính hệ số công ...
 • Tài liệu tham khảo
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7541-2:2005 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7541-2:2005

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7541-2:2005

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7541-2:2005

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7541-2:2005

Đang cập nhật