Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5798:1994

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5798:1994

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5798:1994 về Vải dệt kim - Phương pháp xác định sự thay đổi kích thước sau khi giặt Số hiệu: TCVN5798:1994 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/1994 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5798:1994 về Vải dệt kim - Phương pháp xác định sự thay đổi kích thước sau khi giặt

  • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5798 - 1994 VẢI DỆT KIM PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỰ THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC SAU KHI ...
  • 1. Khái niệm chung
  • 2. Nguyên tắc
  • 3. Phương tiện và hóa chất thử
  • 4. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
  • 5. Tiến hành thử
  • 6. Tính toán kết quả
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5798:1994 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5798:1994

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5798:1994

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5798:1994

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5798:1994

Đang cập nhật