Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6034:1995

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6034:1995

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6034:1995 (ISO 3060 : 1974) về Xơ bông - Xác định độ bền đứt tương đối của các chùm xơ phẳng Số hiệu: TCVN6034:1995 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/1995 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6034:1995 (ISO 3060 : 1974) về Xơ bông - Xác định độ bền đứt tương đối của các chùm xơ phẳng

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6034 : 1995 ISO 3060 : 1974 XƠ BÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN ĐỨT TƯƠNG ĐỐI CỦA CÁC ...
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tiêu chuẩn trích dẫn
 • 3. Định nghĩa
 • 4. Dụng cụ và nguyên liệu
 • 5. Môi trường chuẩn để điều hòa và thử
 • 6. Lấy mẫu
 • 7. Mẫu thử
 • 8. Tiến hành thử
 • 9. Tính toán và biểu thị kết quả
 • 10. Biên bản thử
 • Phụ lục A Mô tả và hướng dẫn thao tác máy thử độ bền xơ Pressley
 • Phụ lục B Mô tả và hướng dẫn thao tác trên thiết bị Stêlômét (Stelometer)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6034:1995 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6034:1995

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6034:1995

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6034:1995

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6034:1995

Đang cập nhật