Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6777:2007

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6777:2007

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6777:2007 (ASTM D 4057 - 06) về dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp lấy mẫu thủ công Số hiệu: TCVN6777:2007 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2007 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6777:2007 (ASTM D 4057 - 06) về dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp lấy mẫu thủ công

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6777 : 2007 DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU THỦ CÔNG
 • 1 Phạm vi áp dụng
 • 2 Tài liệu viện dẫn
 • 3 Thuật ngữ, định nghĩa
 • 4 Tóm tắt phương pháp
 • 5 Ý nghĩa và sử dụng
 • 6 Thiết bị, dụng cụ
 • 7 Các lưu ý khi lấy mẫu thủ công
 • 8 Các chú ý đặc biệt
 • 9 Hướng dẫn riêng cho các sản phẩm cụ thể
 • 10 Hướng dẫn cho các phép thử cụ thể
 • 11 Các hướng dẫn cho từng loại phương tiện vận chuyển
 • 12 Các qui trình lấy mẫu (khái quát)
 • 13 Lấy mẫu từ bể chứa
 • 14 Lấy mẫu thủ công trong đường ống
 • 15 Lấy mẫu múc
 • 16 Lấy mẫu ống
 • 17 Lấy mẫu khoan
 • 18 Lấy mẫu xúc
 • 19 Lấy mẫu mỡ
 • Phụ lục A (quy định)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6777:2007 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6777:2007

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6777:2007

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6777:2007

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6777:2007

Đang cập nhật