Quy chuẩn QCVN15-1:2012/BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN15-1:2012/BYT

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15-1:2012/BYT về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: QCVN15-1:2012/BYT Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: *** Ngày ban hành: 29/11/2012 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15-1:2012/BYT về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm do Bộ Y tế ban hành

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 15- 1: 2012/BYT VỀ THỰC HÀNH VÀ AN TOÀN SINH HỌC TẠI PHÒNG XÉT NGHIỆM
 • Phần 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
 • Phần 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
 • I. PHÒNG XÉT NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC CẤP I
 • II. PHÒNG XÉT NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC CẤP II
 • III. PHÒNG XÉT NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC CẤP III
 • IV. PHÒNG AN TOÀN SINH HỌC CẤP IV
 • Phần 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN15-1:2012/BYT để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN15-1:2012/BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN15-1:2012/BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN15-1:2012/BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN15-1:2012/BYT

Đang cập nhật