Thông tư 07/2007/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2007/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 07/2007/TT-BTP hướng dẫn thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên tại các Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của cục đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ tư pháp do Bộ tư pháp ban hành Số hiệu: 07/2007/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đinh Trung Tụng Ngày ban hành: 09/10/2007 Lĩnh vực: Thi hành án

Mục lục Thông tư 07/2007/TT-BTP hướng dẫn thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên tại các Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của cục đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ tư pháp do Bộ tư pháp ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THÔNG BÁO VIỆC KÊ BIÊN TÀI SẢN THI HÀNH ÁN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN KÊ ...
  • I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ BIÊN TÀI SẢN
  • III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐÃ THÔNG BÁO VỀ KÊ BIÊN TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
  • IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIA HẠN THỜI HẠN CÓ HIỆU LỰC CỦA VIỆC THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ BIÊN TÀI SẢN THI HÀNH ...
  • V. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SỬA CHỮA SAI SÓT
  • VI. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÓA THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ BIÊN TÀI SẢN
  • VII. CUNG CẤP THÔNG TIN
  • VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2007/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 07/2007/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 07/2007/TT-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 07/2007/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 07/2007/TT-BTP

Đang cập nhật