Quy chuẩn QCVN02-23:2017/BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN02-23:2017/BNNPTNT

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-23:2017/BNNPTNT về Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ - Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm Số hiệu: QCVN02-23:2017/BNNPTNT Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: *** Ngày ban hành: 13/02/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-23:2017/BNNPTNT về Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ - Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm

  • QCVN 02 - 23: 2017/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THỦY SẢN NHỎ LẺ - ...
  • CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THỦY SẢN NHỎ LẺ - YÊU CẦU BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM
  • I. QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
  • III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN02-23:2017/BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN02-23:2017/BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN02-23:2017/BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN02-23:2017/BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN02-23:2017/BNNPTNT

Đang cập nhật