Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12513-2:2018

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12513-2:2018

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12513-2:2018 (ISO 6362-2:2014) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và sản phẩm định hình ép đùn - Phần 2: Cơ tính Số hiệu: TCVN12513-2:2018 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2018 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12513-2:2018 (ISO 6362-2:2014) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và sản phẩm định hình ép đùn - Phần 2: Cơ tính

  • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12513-2:2018 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC - QUE/THANH, ỐNG VÀ SẢN PHẨM ...
  • 1  Phạm vi áp dụng
  • 2  Tài liệu viện dẫn
  • 3  Thuật ngữ và định nghĩa
  • 4  Thử kéo
  • 5  Cơ tính
  • Phụ lục A (Quy định) Quy tắc làm tròn
  • Phụ lục B (Quy định) Danh sách các quá trình tôi và ram sử dụng trong các Bảng 1 đến Bảng 3
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12513-2:2018 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12513-2:2018

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12513-2:2018

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12513-2:2018

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12513-2:2018

Đang cập nhật