Quy chuẩn QCVN122:2020/BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN122:2020/BTTTT

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 122:2020/BTTTT về Thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz Số hiệu: QCVN122:2020/BTTTT Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: *** Ngày ban hành: 16/11/2020 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 122:2020/BTTTT về Thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz

 • QCVN 122:2020/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN MẠNG DIỆN RỘNG CÔNG SUẤT THẤP (LPWAN ...
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1.1. Phạm vi điều chỉnh
 • 1.2. Đối tượng áp dụng
 • 1.3. Tài liệu viện dẫn
 • 1.4. Thuật ngữ và định nghĩa
 • 1.5. Ký hiệu
 • 1.6. Chữ viết tắt
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 2.1. Yêu cầu chung
 • 2.2. Các điều kiện đo kiểm, nguồn và nhiệt độ môi trường
 • 2.2.1. Tín hiệu đo kiểm
 • 2.2.2. Nguồn điện đo kiểm
 • 2.2.3. Điều kiện đo kiểm thông thường
 • 2.2.4. Điều kiện đo kiểm khắc nghiệt
 • 2.2.5. Đo kiểm thiết bị với các mức công suất tương thích
 • 2.2.6. Ăng ten giả
 • 2.2.7. Thiết bị không có đầu kết nối RF ngoài
 • 2.2.8. Phép đo dẫn và phép đo bức xạ
 • 2.2.9. Máy thu đo
 • 2.3. Giải thích kết quả đo
 • 2.4. Yêu cầu và phương pháp đo
 • 2.4.1. Tần số hoạt động
 • 2.4.2. Phát xạ không mong muốn trong miền phát xạ giả
 • 2.4.3. Công suất phát xạ hiệu dụng
 • 2.4.4. Chu kỳ hoạt động
 • 2.4.5. Băng thông chiếm dụng
 • 2.4.6. Phát xạ ngoài băng của máy phát
 • 2.4.7. Công suất tức thời
 • 2.4.8. Hoạt động của máy phát dưới điều kiện điện áp thấp
 • 2.4.9. Quá tải đầu vào máy thu
 • 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Phụ lục A (Quy định) Đặc tính kỹ thuật của thiết bị đo kiểm
 • Phụ lục B (Quy định) Hộp ghép đo
 • Phụ lục C (Quy định) Vị trí đo kiểm và sắp xếp cho phép đo bức xạ
 • Phụ lục D (Quy định) Mã số HS thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN122:2020/BTTTT để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN122:2020/BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN122:2020/BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN122:2020/BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN122:2020/BTTTT

Đang cập nhật