Quyết định 2851/2005/QĐ-BCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2851/2005/QĐ-BCN

Tiêu đề: Quyết định 2851/2005/QĐ-BCN sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 1 Quyết định 1695 năm 2005 phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp May 1 của Công ty Dệt Nam Định thành Công ty cổ phần May 1 Dệt Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 2851/2005/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Bùi Xuân Khu Ngày ban hành: 09/09/2005 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2851/2005/QĐ-BCN để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 2851/2005/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2851/2005/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2851/2005/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2851/2005/QĐ-BCN

Đang cập nhật