Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN

Tiêu đề: Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng phục vụ cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng do Ngân hàng nhà nước ban hành Số hiệu: 06/2005/CT-NHNN Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn Ngày ban hành: 20/09/2005 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN

Đang cập nhật