Quyết định 09/2008/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 09/2008/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 09/2008/QĐ-TTg quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 09/2008/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 11/01/2008 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Ngày 11/1/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 09/2008/QĐ-TTg quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ. Cụ thể,

Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ.

Mục đích của việc ban hành Quy định

Quy định này làm cơ sở cho việc quy hoạch, thiết kế, đầu tư xây dựng; bố trí, quản lý sử dụng nhà ở công vụ đảm bảo hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả.

Phạm vi điều chỉnh

Bản Quy định này quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ áp dụng trên phạm vi cả nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 09/2008/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 09/2008/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 09/2008/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 09/2008/QĐ-TTg

Đang cập nhật