Thông tư 05/2005/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2005/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 05/2005/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 34/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 05/2005/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Công Thành Ngày ban hành: 22/07/2005 Lĩnh vực: Tài nguyên, Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Thông tư 05/2005/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 34/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 05/2005/TT-BTNMT NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ...
 • 1. Phạm vi điều chỉnh
 • 2. Đối tượng áp dụng
 • 3. Các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
 • 4. Nguyên tắc xử phạt
 • 5. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên ...
 • 6. áp dụng mức phạt
 • II. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT
 • 1. Về việc xác định lưu lượng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước làm căn ...
 • 2. Vi phạm trong việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không ...
 • 3. Vi phạm quy định của giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn ...
 • 4. Hành vi cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng, sửa chữa nội dung giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng ...
 • 5. Sử dụng giấy phép đã quá hạn theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 34/2005/NĐ-CP
 • 6. Vi phạm quy định về hành nghề khoan nước dưới đất theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 34/2005 ...
 • 7. Gây hư hại các phương tiện, công trình, thiết bị trong hệ thống lưới trạm điều tra cơ bản tài nguyên ...
 • 8. Vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước ...
 • 9. Cản trở hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên nước theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 34 ...
 • 10. Các vi phạm khác trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 34/2005 ...
 • III. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
 • 1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thực hiện theo quy định tại các ...
 • 2. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thực hiện ...
 • 3. Thủ tục và trình tự xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước được thực ...
 • 4. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước ...
 • 5. Tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước phải nộp vào ngân sách nhà nước qua tài ...
 • 6. Thủ tục xử lý các biện pháp khắc phục hậu quả
 • IV. KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, XỬ LÝ VI PHẠM
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • CÁC MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH
 • TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 61 TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH -------
 • TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 68 TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH -------
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2005/TT-BTNMT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 05/2005/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 05/2005/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 05/2005/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 05/2005/TT-BTNMT

Đang cập nhật