Thông tư 86/2005/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 86/2005/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 86/2005/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quyết định 136/2005/QĐ-TTg hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 86/2005/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá Ngày ban hành: 03/10/2005 Lĩnh vực: Tài chính, Thi hành án

Mục lục Thông tư 86/2005/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quyết định 136/2005/QĐ-TTg hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 136/2005/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2005 CỦA ...
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • 1. Đối tượng được hỗ trợ tài chính để thi hành án gồm:
 • 2. Tổ chức phải thi hành án quy định tại Điều 1 của Quyết định 136/2005/QĐ-TTg được hỗ trợ tài chính ...
 • 3. Phạm vi và mức hỗ trợ
 • 4. Thủ tục hỗ trợ tài chính để thi hành án
 • 5. Thanh toán, quyết toán tiền thi hành án cho người được thi hành án
 • 6. Thủ tục hoàn trả các khoản hỗ trợ thi hành án vào ngân sách nhà nước
 • 7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • 8. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 86/2005/TT-BTC để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 86/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 86/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 86/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 86/2005/TT-BTC

Đang cập nhật